Krav på cykeln i vinter

Något som blir allt mer populärt är att inte ställa in cykeln bara för att vintern kommer, men om man vill fortsätta cykla under vinterhalvåret också finns en hel del saker man måste ha koll på – enligt regelverket finns nämligen en hel del krav som måste uppfyllas för att du ska få använda din cykel vintertid.

cykel-vinter-gul-mindreDet blir mer och mer populärt att fortsätta cykla vintertid men något som man som cyklist bör vara väl medveten om är att det gäller att se till så cykeln uppfyller en hel del krav. För du vet väl om att om du bryter mot de regler som Transportstyrelsen och Polisen har satt upp för cyklar så riskerar du dryga böter? För att slippa riskera en böteslapp kan det därför vara smart att ha koll på hur cykeln bör vara rustad under vintern, och det är något som Göteborgs Posten sammanställt i en lista.

Din cykel ska alltid ha:

  • Fungerande ringklocka för att varna medtrafikanter.
  • Fungerande broms, antingen fram- eller bakbroms det väljer du själv vad du föredrar så länge den finns.
  • Lampor och reflexer när man cyklar i mörker.
  • En röd lykta bak på cykeln som tydligt syns på minst 300 meters avstånd och denna får vara av blinkande variant men det kräver att blinkningarna sker minst 200 gånger per minut.
  • En strålkastare framtill som har gult eller vitt sken och denna strålkastare ska synas på minst 300 meters avstånd samt vara så pass stark att din cykel kan köras på betryggande sätt i mörkret.
  • Reflexer fram och bak i olika färg – en röd reflex ska finnas baktill och en vit reflex ska sitta framtill, plus att det på cykelns sidor ska finnas antingen vita eller orangegula reflexer.

Bryter du mot ovanstående krav när du cyklar kan du riskera böter på olika belopp. Saknar din cykel exempelvis lyse får du betala 500 kronor om det bara är den ena lyktan saknas och saknar du båda två får du betala 750 kronor. Men något du heller inte ska glömma nu i vinter om du tar din cykel: se till att har ordentliga däck för det hala vinterväglaget för att undvika onödiga cykelolyckor!